Mijn Winkelwagen [0]

Assortiment

Safety Glass

Onderhoud Safety Glass 

Glas is een materiaal dat weinig krasgevoelig is. Ondanks het feit dat een kras snel is aangebracht. U dient uw glazen meubelen daarom regelmatig te reiningen.

Aandachtspunten bij het gebruik van glazen meubelen

• Sla nooit met puntige voorwerpen op of tegen het glas
• Ga nooit op het glas staan of zitten
• Gebruik het glazen oppervlak niet als werkbank of snijplank
• Zorg dat u bij het verplaatsen van het meubel nergens tegenaan stoot
• Verplaats het meubel altijd met twee personen; niet schuiven of kantelen
• Zet het glas niet zonder bescherming op een harde ondergrond

Beschadigingen

Indien een meubel van normaal glas beschadigd raakt door stoten, vallen of een zwaar voorwerp, zal dit direct tot breuk leiden. Omdat Safety Glass veel sterk is, is de kans aanzienlijk kleiner dat in dit geval breuk (in kleine, stompe brokjes) optreedt. Ondanks het feit dat het meubel heel blijft, kan er echter toch sprake zijn van een beschadiging. De sterkte van het Safety Glass meubel wordt door rand- en oppervlaktebeschadigingen ongunstig beïnvloed.
In een later stadium kan deze beschadiging alsnog tot breuk leiden. Deze kan ook dagen later ontstaan in uitzonderlijke gevallen zelfs nog later. Invloeden die normaal gesproken geen enkel effect op een glasmeubel hebben, zoals een lichte aanraking, instraling van de zon of een temperatuursverandering in de nacht als gevolg van het inschakelen van een nachtthermostaat, kunnen net dit laatste zetje geven. Voor sommigen lijkt het meubel dan “spontaan” te breken; oorzaak en gevolg zijn hier soms niet direct duidelijk.

Temperatuurverschillen

Safety Glass kan temperatuurschommelingen van meer dan 2000 C weerstaan. Indien het glasvolume echter niet gelijkmatig wordt opgewarmd, kan dit interne spanningen veroorzaken in het glas en uiteindelijk tot glasbreuk leiden. Plaats hete voorwerpen daarom nooit direct – zonder onderzetter- op een glazen meubel..


Nikkelsulfide-insluiting

Enkele jaren geleden is wetenschappelijk aangetoond dat glas spontaan kan breken als gevolg van nikkelsulfide-insluitingen. In de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van glas zit o.a. nikkelsulfide (NiS). NiS heeft de neiging om bij verhitting te kristalliseren. Nu is het harden van glas een proces waarbij het glas behoorlijk wordt verhit ( ± 700 °C). Tijdens het afkoelen ontstaat er spanning in het glas en kristalliseren de aanwezige NiS-moleculen. De druk die deze kristallen uitoefenen, kunnen het glas doen breken. Dit verschijnsel kan zelfs na een aantal weken nog optreden. 
Tijdens het productieproces van Safety Glass ontstaan uiteraard ook foutieve producten. Het productieproces eindigt echter altijd met een afkoeling van het glas. Tijdens deze afkoeling breken foutieve producten vrijwel direct. Uitval bij productie is een normaal verschijnsel. Het enkele product dat niet direct breekt, zal veelal in de uren na productie alsnog kapot gaan in de handling. Dat Nikkelsulfide mogelijk de oorzaak kan zijn van enkele stuks productie-uitval, kunnen we niet vaststellen, aangezien andere duidelijke oorzaken veel frequenter voorkomen. 

Het gehele logistieke traject, vanaf de productie tot en met de uitlevering door de fabrikant, duurt minimaal 6 weken. Tijdens dit traject valt helaas wel eens een artikel kapot. We sluiten niet uit dat daarbij ook een breuk als gevolg van nikkelsulfide-insluiting aan de orde is, maar dat is door ons niet vast te stellen. De oorzaak van breuk is ook bij ons vrijwel altijd vallen of stoten. 

Omdat veelal een andere oorzaak van breuk tijdens productie en logistiek bij ons bekend is, kunnen we concluderen dat het verschijnsel breuk door nikkelsulfide bij de fabrikant weinig voorkomt. De kans dat u hiermee wordt geconfronteerd, is dan ook minimaal. Breuk als gevolg van nikkelsulfide-insluiting zal in principe optreden in de tijd dat het product nog bij de fabrikant aanwezig is.

Ondanks het bestaan van NiS-insluiting, staan wij nog altijd volledig achter ons product. Het alternatief -ongehard glas- is aantoonbaar vele malen gevaarlijker dan een product dat in uitzonderlijke gevallen "spontaan" in brokjes uiteen zou vallen.

Enkele jaren geleden is wetenschappelijk aangetoond dat glas spontaan kan breken als gevolg van nikkelsulfide-insluitingen. In de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van glas zit o.a. nikkelsulfide (NiS). NiS heeft de neiging om bij verhitting te kristalliseren. Nu is het harden van glas een proces waarbij het glas behoorlijk wordt verhit ( ± 700 °C). Tijdens het afkoelen ontstaat er spanning in het glas en kristalliseren de aanwezige NiS-moleculen. De druk die deze kristallen uitoefenen, kunnen het glas doen breken. Dit verschijnsel kan zelfs na een aantal weken nog optreden. Tijdens het productieproces van Safety Glass ontstaan uiteraard ook foutieve producten. Het productieproces eindigt echter altijd met een afkoeling van het glas. Tijdens deze afkoeling breken foutieve producten vrijwel direct. Uitval bij productie is een normaal verschijnsel. Het enkele product dat niet direct breekt, zal veelal in de uren na productie alsnog kapot gaan in de handling. Dat Nikkelsulfide mogelijk de oorzaak kan zijn van enkele stuks productie-uitval, kunnen we niet vaststellen, aangezien andere duidelijke oorzaken veel frequenter voorkomen. Het gehele logistieke traject, vanaf de productie tot en met de uitlevering door de fabrikant, duurt minimaal 6 weken. Tijdens dit traject valt helaas wel eens een artikel kapot. We sluiten niet uit dat daarbij ook een breuk als gevolg van nikkelsulfide-insluiting aan de orde is, maar dat is door ons niet vast te stellen. De oorzaak van breuk is ook bij ons vrijwel altijd vallen of stoten. Omdat veelal een andere oorzaak van breuk tijdens productie en logistiek bij ons bekend is, kunnen we concluderen dat het verschijnsel breuk door nikkelsulfide bij de fabrikant weinig voorkomt. De kans dat u hiermee wordt geconfronteerd, is dan ook minimaal. Breuk als gevolg van nikkelsulfide-insluiting zal in principe optreden in de tijd dat het product nog bij de fabrikant aanwezig is.Ondanks het bestaan van NiS-insluiting, staan wij nog altijd volledig achter ons product. Het alternatief -ongehard glas- is aantoonbaar vele malen gevaarlijker dan een product dat in uitzonderlijke gevallen "spontaan" in brokjes uiteen zou vallen.